Courtyard Homes- GAMUDA- hiện đại-10 - Awind - Thiết kế nội thất, Thi công nội thất chuyên nghiệp