Chung-cu-Complex-my-dinh-2 - Awind - Thiết kế nội thất, Thi công nội thất chuyên nghiệp